Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2016/446 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniającej i rozszerzającej decyzję Rady 2013/34/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) (Dz.U. L 78 z 24.3.2016)