Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/446 af 23. marts 2016 om ændring og forlængelse af afgørelse 2013/34/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) (EUT L 78 af 24.3.2016)