Request for an Advisory Opinion from the EFTA Court by Oslo tingrett dated 6 January 2016 in the case of Synnøve Finden v Staten v/Landbruks- og matdepartmentet (Case E-1/16)