Регламент (ЕО) № 1138/98 на Съвета от 28 май 1998 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 519/94 относно общите правила за внос от някои трети страни$