Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 29/98 от 30 април 1998 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП$