Eurons växelkurs (Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.) 21 december 2020 2020/C 444/02