Дело T-472/08: Решение на Общия съд от 3 септември 2010 г. — Companhia Muller de Bebidas/СХВП — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „61 A NOSSA ALEGRIA“ — По-ранна национална словна марка „CACHAÇA 51“ и по-ранни национални фигуративни марки „Cachaça 51“ и „Pirassununga 51“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)