Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/97 z dnia 31 lipca 1997 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG