EMP Ühiskomitee otsus nr 56/97, 31. juuli 1997, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)