Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 56/97 af 31. juli 1997 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen