Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 56/97 ze dne 31. července 1997, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP