Заключение на генералния адвокат Mischo представено на19 март 1998 г.