Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 24/95 от 19 май 1995 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението на ЕИП PROPCELEX