Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9453 – Phillips 66/Fortress Investment Group/United Pacific) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)