Дело F-91/12: Определение на Съда на публичната служба от 4 май 2016 г. — Bandieri/Комисия