Mål T-523/20: Överklagande ingett den 18 augusti 2020– Setarcos Consulting mot EUIPO (Blockchain Island)