Писмен въпрос E-4587/06, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. EU expenditure met by EU taxes