Zaak C-270/08: Beroep ingesteld op 24 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Hongaarse Republiek