Решение (EС) 2016/1363 на Съвета от 24 юни 2016 година за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване