Věc C-745/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofijski rajonen sad (Bulharsko) dne 10. října 2019 – PH, OI v. „Еurobank Bulgaria“ АD