TITJUR Fabbro и др./Комисия Решение на Съда (шести състав) от 21 октомври 1986 г. # C. Fabbro и други срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица. # Съединени дела 269 и 292/84.