Покана за представяне на предложения — 233/G/GROW/SAT/16/9288 — Подкрепа за иновативни идеи и разработки на базата на Галилео — EGNOS