Решение на Съда (шести състав) от 21 януари 2016 г.