Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 26ης Νοεμβρίου 1981.