Решение на Общия съд (осми състав) от 16 юни 2011 г.#Gosselin Group NV (T-208/08) и Stichting Administratiekantoor Portielje (T-209/08) срещу Европейска комисия.#Конкуренция - Картели - Пазар на международните услуги по преместване в Белгия - Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО - Определяне на цените - Подялба на пазара - Манипулиране на процедури по набиране на оферти - Едно и също продължавано нарушение - Понятие за предприятие - Отговорност за неправомерното поведение - Глоби - Насоки относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г. - Тежест - Продължителност.#Съединени дела T-208/08 и T-209/08. Решение на Общия съд (осми състав) от 16 юни 2011 г.