Решение (ЕС) 2016/351 на Съвета от 4 март 2016 година за установяване на позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на искането на Йордания за освобождаване от задължения в рамките на СТО във връзка с преходния период за премахване на програмата за експортни субсидии