Писмен въпрос P-006916/11 Louis Michel (ALDE) до Комисията. Agenda Europa