Писмен въпрос E-5499/06 зададен от Mario Mauro (PPE-DE) на Комисията. Незачитане на правата на човека в Оаксака (Мексико)