Дело C-434/16: Преюдициално запитване от Supreme Court (Ирландия), постъпило на 4 август 2016 г. — Peter Nowak/Data Protection Commissioner