Решение на Съда от 27 януари 1988 г. # Кралство Дания срещу Комисия на Европейските общности. # ФЕОГА - Възстановявания при износ. # Дело 349/85. Дания/Комисия TITJUR