Den parlamentariska församlingen Euronests resolution om EU:s fleråriga budgetram och dess inverkan på det ekonomiska samarbetet mellan länderna inom det östliga partnerskapet