Резолюция на Парламентарната асамблея Евронест относно многогодишните финансови перспективи на ЕС и тяхното въздействие върху икономическото сътрудничество между страните от Източното партньорство