Skriftlig fråga E-8213/10 Isabella Lövin (Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) och Jean-Paul Besset (Verts/ALE) till kommissionen. GD Hälso- och konsumentfrågor och fiskefartyg