Meddelelse om anmodning vedrørende anvendelsen af artikel 34 i direktiv 2014/25/EU — ophør af suspension eller forlængelse af fristen for vedtagelse af gennemførelsesretsakter 2020/C 242/04