Регламент (ЕО) № 1138/2004 на Комисията от 21 юни 2004 година за установяване на общо определение за критични части в зоните за сигурност на летищатаТекст от значение за ЕИП.$