Решение (EC) 2016/1202 на Съвета от 18 юли 2016 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на искането на Съединените американски щати за освобождаване от задължения в рамките на СТО с оглед удължаване на срока на прилагане на режима на преференциално третиране, предоставено на бившата територия под попечителство на тихоокеанските острови