Sklep Evropskega parlamenta (EU) 2016/1501 z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014