2019 m. gruodžio 2 d. EPS komiteto, įsteigto pagal Dramblio Kaulo Kranto Respublikos ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių tarpinį ekonominės partnerystės susitarimą, sprendimas Nr. 2/2019 dėl 1 protokolo „Dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ priėmimo [2020/195]