Afgørelse Nr. 2/2019 truffet af ØPA-Udvalget der er nedsat i henhold til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Côte d'Ivoire på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side af 2. december 2019 om vedtagelsen af protokol nr. 1 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde [2020/195]