Rozhodnutí Výboru EPA, zřízeného Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, č. 2/2019 ze dne 2. prosince 2019 o přijetí protokolu č. 1 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2020/195]