Europeiska centralbankens beslut av den 20 december 2013 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt och om ändring av beslut ECB/2008/3 (ECB/2013/54) (2014/106/EU)