Υπόθεση F-57/13: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 29ης Αυγούστου 2016 — Hoeve κατά Επιτροπής