Sag F-57/13: Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. august 2016 — Hoeve mod Kommissionen