Rådets beslut av den 17 november 1997 om exceptionellt finansiellt stöd till Armenien och Georgien (97/787/EG)