Rozhodnutie Rady zo 17. novembra 1997 o poskytnutí mimoriadnej finančnej pomoci Arménsku a Gruzínsku (97/787/ES)