Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1