Решение на Съда (осми състав) от 28 януари 2016 г. Решение на Съда (осми състав) от 28 януари 2016 г.#Heli-Flight GmbH & Co. KG срещу Европейска агенция за авиационна безопасност.#Обжалване — Гражданско въздухоплаване — Заявление за одобрение на представените условия за полет — Решение на Европейската агенция за авиационна безопасност — Отхвърляне на заявление — Задължително досъдебно административно производство — Възможност за обжалване пред съда на Европейския съюз — Служебно начало — Приемане на процесуално-организационни действия — Задължение — Сложни технически преценки.#Дело C-61/15 P.