Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/975 av den 17 juni 2016 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 539/2007 för ägg och äggalbumin