Pisno vprašanje E-7899/10 Cristiana Muscardini (PPE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Gianluca Susta (S&D), Crescenzio Rivellini (PPE), Potito Salatto (PPE), Patrizia Toia (S&D), Francesca Balzani (S&D), Jörg Leichtfried (S&D) in Sirpa Pietikäinen (PPE) za Komisijo. Sramoten način izvajanja direktive Skupnosti o domačih živalih