Písomná otázka E-7040/10 Pat the Cope Gallagher (ALDE) Komisii. Účasť mladých poľnohospodárov na írskom a európskom poľnohospodárstve